Privacy statement OpenZien

Welkom, op de website van OpenZien. Met deze website wil ik je inspireren en helpen bij je persoonlijke groei. Ik verzamel je gegevens op het moment dat je ze aan mij geeft. Ik hanteer het principe ‘Privacy by default’. Dat wil zeggen dat ik geen persoonsgegevens vraag of opsla tenzij je ze zelf met me deelt, bijvoorbeeld door de contactpagina in te vullen of mij een e-mail te versturen. Wanneer je mijn pagina bezoekt wordt je bezoek anoniem bijgehouden door Google Analytics. Zo kan ik de website beter maken en blijft tegelijkertijd jouw privacy gewaarborgd.

Ik stuur je alleen een nieuwsbrief als je me daarvoor toestemming hebt gegeven. Als ik een opdracht voor je ga uitvoeren, gebruik ik jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om jou een offerte te sturen en om te overleggen, afspraken te maken en te factureren.

De website openzien.nl maakt ook gebruik van cookies, namelijk:

  1. Functionele cookies
    Noodzakelijke cookies: om de site goed te kunnen bezoeken, maken we soms gebruik van cookies. Uw computer onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt, bijvoorbeeld de grootte van het lettertype. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
  2. Cookies voor websitestatistieken
    Wanneer je mijn pagina bezoekt wordt je bezoek anoniem bijgehouden door Google Analytics. Zo kan ik de website beter maken en blijft tegelijkertijd jouw privacy gewaarborgd.

Je kan cookies op je computer blokkeren. Dat kan via de privacy-instellingen van de webbrowser die je gebruikt. Dan worden alle cookies van alle websites die je bezoekt, geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor wel trager werken of zelfs helemaal niet. Ook inloggegevens worden niet onthouden.

Jouw gegevens blijven van jou!

Wil je weten welke persoonsgegevens ik van u heb? Vraag dan gerust een overzicht bij mij op. Je mag mij ook vragen om de persoonsgegevens die ik van u heb:
– aan te passen
– te wissen
– over te dragen aan iemand anders.
Stuur je verzoek naar privacy@openzien.nl, dan maak ik het voor je in orde.